RADIO WÊRELD WYD
Radio Wêreld Wyd staan vir die behoud van ons taal en toekoms. Radio Wêreld Wyd is jou radiostasie wat musiek vanuit die eras 1920 tot nou uitsaai. Radio Wêreld Wyd is ’n familie radiostasie en is gemeenskapsgerig. Radio Wêreld Wyd weerhou hom van enige politieke en vulgêre uitlatings, rasse haatspraak of enige eensydige of partydige visies. VISIE Om deur kwaliteit musiek en uitsendings luisteraars regoor die wêreld te bereik. VISSIE Ons sien ’n radiostasie met ’n Christelike en standvastige karakter wat volgens effektiewe besigheidsbeginsels bestuur word. Die aanbieders sal deur die voorbeeld van Christelike waardes uitsaai en gesonde sosiale verhoudings ontwikkel en handhaaf wat hom/haar aanvaarbaar in die gemeenskap sal maak. Die uitsaaiers het selfdissipline – veral in die gemeenskap waar gedrag uiters belangrik is in die publiek. Die aanbieders handhaaf ’n positiewe gesindheid en ingesteldheid teenoor sy/haar aanbiedings. ‘n Trots sal by elke aanbieder sigbaar wees, vir die land, simbole, sy taal, sy kultuur en sport. Deur middel van doeltreffende uitsendings sal elke aanbieder help om die effektiwiteit van die radio en nabye gemeenskap en organisasies se belange te verhoog. Daar sal voortdurend gestrewe word na groter skakeling met die gemeenskap ten einde die radio tot voordeel van die gemeenskap te verbeter. Daar sal voortdurend gestrewe word om by aanbieders en luisteraars ‘n positiewe gesindheid te kweek t.o.v. hul toekomsverwagtinge.

2 thoughts on “

Leave a Reply