Radio WereldWyd is op 24 Februarie 2017 gestig. Radio WereldWyd spog
met n app vir Android sowel as iPhone en kan dus n boodskap eenmalig
uitstuur, en luisteraars kan ook dan vanaf hulle selfone/Tablet inskakel.

Radio WereldWyd staan vir die behoud van ons eie taal, kultuur,
erfenis en toekoms.

Radio WêreldWyd is n musiek stasie wat musiek speel vanaf die 60’s, 70’s 80’s, 90’s en nuwe musiek, en is n Familie Radio Stasie en Gemeenskap Ondersteunend.

Radio WêreldWyd weerhou hom van enige politiek en vulgêre uitlatings.

Download app

 

Link To USL Hosting Website