Radio WereldWyd staan vir die behoud van ons eie taal, kultuur, erfenis en toekoms.

Radio WêreldWyd is n musiek stasie wat musiek speel vanaf die 60’s, 70’s 80’s, 90’s en nuwe musiek.

Radio Wêreld Wyd is n Familie Radio Stasie en Gemeenskap Ondersteunend.

Radio WêreldWyd weerhou hom van enige politieke en vulgêre uitlatings.

http://www.radiosa.org/

www.wwhs.co.za offer a Promotion on the Silver and Gold Packages for new Clients, use Promocode WWHS50%AFSilver and WWHS50%AFGold. Please note, only one per New Client