Radio WereldWyd staan vir die behoud van ons eie taal, kultuur, erfenis en toekoms.

Radio WêreldWyd is n musiek stasie wat musiek speel vanaf die 60’s, 70’s 80’s, 90’s en nuwe musiek.

Radio Wêreld Wyd is n Familie Radio Stasie en Gemeenskap Ondersteunend.

Radio WêreldWyd weerhou hom van enige politieke en vulgêre uitlatings.

http://www.radiosa.org/