RADIO WÊRELD WYD
Radio Wêreld Wyd staan vir die behoud van ons taal en toekoms. Radio Wêreld Wyd is jou radiostasie wat alle musiek vanuit die eras tot nou uitsaai.
 ‘n Trots sal by elke aanbieder sigbaar wees, vir die land, simbole, sy taal, sy kultuur en sport. Deur middel van doeltreffende uitsendings sal elke aanbieder help om die effektiwiteit van die radio en nabye gemeenskap en organisasies se belange te verhoog. Daar sal voortdurend gestrewe word na groter skakeling met die gemeenskap ten einde die radio tot voordeel van die gemeenskap te verbeter. Daar sal voortdurend gestrewe word om by aanbieders en luisteraars ‘n positiewe gesindheid te kweek t.o.v. hul toekomsverwagtinge.
0
gEMIDDELD
X